José Antonio Alonso


Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Director do Instituto Complutense de Estudos Internacionais (ICEI), é doutor en Ciencias Económicas e catedrático de Economía Aplicada na Universidade Complutense de Madrid. É diplomado en Desenvolvemento pola CEPAL e diplomado en Econometría Superior polo Banco de España. Foi director de Cooperación Económica no Instituto de Cooperación Iberoamericana entre 1988 e 1989, vicerreitor adxunto da Universidade Internacional Menéndez Pelayo entre 1985 e 1988, Universidade na que, de novo, foi vicerreitor de Ordenación Académica entre 2002 e 2003 e dirixiu a Área de Desenvolvemento e Cooperación do Instituto Complutense de Estudos Internacionais entre 1998 e 2003. Codirixiu o Magister en Estudos superiores Iberoamericanos, título propio da Universidade Complutense, entre 1996 e 1999. Actuou como experto nas Comisións Técnicas correspondentes ás Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Economía de 1981 e 1983 e foi encargado de redactar o documento de propostas para a Conferencia Iberoamericana de Ministros de Planificación, celebrada en Madrid en 1992. Traballou como consultor ou investigador para diversos organismos públicos nacionais (ICEX, Ministerio de Economía e Facenda, SECIPI) e diferentes axencias internacionais (BID, UNIDO, CEPAL, ILPES, SIDA, SECIB e Comisión Europea). Dirixe o Máster en Desenvolvemento e Axuda Internacional, título propio da Universidade Complutense, e forma parte do consello de redacción de revistas como ‘European Journal of Development Research’, ‘Información Comercial Española’, ‘Economistas’, ‘Principios’, ‘Estudios de Economía Política’, ‘Temas’ e ‘Documentación Social’. É, tamén, membro dos Padroados de ‘Save the Children’, AIETI’ e ‘Economistas sin Fronteras’, e é membro do consello asesor da Fundación Carolina, do consello de cooperación para o Desenvolvemento (Ministerio de Asuntos Exteriores) e do Padroado da Fundación do Instituto de Crédito Oficial (ICO).

 Obras realizadas

Entre as súas publicacións, atópanse as seguintes, que se relacionan tematicamente:
Sobre as relacións con América Latina, publicou, xunto con Vicente Donoso, ‘Efectos de la adhesión de España a la CEE sobre las exportaciones iberoamericanas’, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid (1983) e ‘La empresa española ante Iberoamérica y la CEE’, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid (1985). Entre os traballos máis recentes nesta área temática atópanse ‘América Latina: nuevo escenario para la inversión española’ en Síntesis, nº 27-28, páx. 173-88 e ‘La inversión española en América Latina ¿tiempos de crisis?’ en Economistas, nº 80 e ‘Unión Europea-América Latina: crónicas de desencuentro’ en Economistas nº 97.

Sobre o proceso de crecemento e desenvolvemento económico, publicou, entre outros, os seguintes traballos: ‘Demanda, exportaciones y crecimiento: el caso español’, en ‘Pensamiento Ibeoramericano’ nº 29 (1996); ‘Growth and the external constraint: lessons from the Spanish case’, Applied Economics, nº 31, 245-53 (1999); con C. Garcimartín ‘A new approach to balance-of-payments constraint. Some empirical evidence’, Journal of Post Keynesian Economics 21, nº 2 (1998-99); ‘La restricción exerna al crecimiento: nuevos enfoques’, Revista de Economía Aplicada nº 16 (1998); ‘External constraint and convergence’, en International Journal of Development Planning Literature, vol. 14, nº 4; ‘El desarrollo como proceso de aprendizaje’, European Journal of Development Research, vol. 16, nº 4 (2004); ‘Equidad y crecimiento: una relación en disputa’, Principios. Estudios de Economía Política, nº 1 (2005). Ademais, é director do libro ‘Lecciones sobre economía mundial’, Editorial Cívitas (2003) e editor do libro ‘Emigración, pobreza y desarrollo’, Editorial Catarata, Madrid (2004).

Entre os seus traballos sobre a estratexia internacional da empresa, atópanse os libros escritos xunto con V. Donoso: ‘Características y estrategias de la empresa exportadora española’, ICEX, Madrid (1989); ‘Competitividad de la empresa exportadora española’, ICEX, Madrid (1994) e ‘Competir en el exterior. La empresa española y los mercados internacionales’, ICEX, Madrid (1998), así como unha ampla relación de traballos en revistas especializadas e en libros colectivos, entre os que cabe destacar: ‘Capacidades exportadoras y estrategia internacional de la empresa’, en J. Velarde, J.L. García Delgado e A. Pedreño (eds), ‘Empresas y empresarios españoles en la encrucijada de los noventa’, Editorial Cívitas, Madrid (1993); ‘Internationalisation process and forms of market penetration: a new international competitiveness. The case of intermediate countries’, Harwood Academic Publishers (1995) e con V. Donoso, ‘Evaluación de las capacidades competitivas de la empresa exportadora española’ en VV.AA., ‘La economía española en un escenario abierto’, Fundación Argentaria-Visor, Madrid (1995).

Os seus estudos sobre o sector exterior español atópanse en diversos libros e revistas especializadas, entre os que destacan: ‘El sector exterior’, no libro de J. L. García Delgado, ‘España economía’, Espasa Calpe, Madrid (1998); ‘Comercio exterior: factores de cambio’, no libro de J. L. García Delgado, ‘Economía española de la transición y la democracia’, Centro de Investigacións Sociolóxicas, Madrid (1990); ‘Economía española: especialización comercial y factores de competitividad’, no libro de J. Velarde, J. L. García Delgado e A. Pedreño, ‘Apertura e internacionalización de la economía española’, Economistas Libros, Madrid (1991); ‘Comercio exterior’ no libro de J. L. García Delgado, ‘Lecciones de Economía española’, Editorial Cívitas, Madrid (1995) e con V. Donoso ‘Sector exterior: apertura económica y líneas de especialización’, no libro de J. L. García Delgado, ‘España, economía ante el siglo XXI’, Editorial Espasa, Madrid (1999).

Entre os seus traballos sobre cooperación ó desenvolvemento, cabería destacar a dirección do estudo ‘Estrategia para la cooperación española’, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (1999) e a coedición, xunto con P. Mosley, do libro ‘Eficacia de la cooperación internacional para el desarrollo: evaluación de la ayuda’, Editorial Cívitas, Madrid (1999); con Ch. Freres, ‘Los organismos multilaterales y la ayuda al desarrollo’, Editorial Cívitas, Madrid (2000); con Valpy Fitzgerald, ‘Financiación al desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes’, Editorial Catarata, Madrid (2003); ‘España y la Ayuda Oficial al Desarrollo’ en VV.AA., ‘La cooperación internacional para el desarrollo: ámbito y configuración’, CIDEAL, Madrid (1995); con M. de la Iglesia, ‘La cooperación al desarrollo como instrumento de política comercial’, en Economistas nº 47 (1991); con G. Angulo, ‘El sistema español de cooperación al desarrollo: balance crítico’, en J. A. Nieto, ‘La economía española ante la Unión Monetaria Europea’, ed. Síntesis, Madrid (1997); ‘El sistema de cooperación internacional al desarrollo: consideraciones críticas’, Sistema, nº 138 (1997); ‘Especialización sectorial y geográfica de la ayuda española’, en ‘Información Comercial Española’ nº 778 (xuño - xullo 1999); ‘Eficacia de la ayuda: crónica de decepciones y esperanzas’, en J. A. Alonso e P. Mosley, ‘Eficacia de la cooperación internacional: evaluación de la ayuda’, Editorial Cívitas, Madrid e ‘Globalisation, civil society and the multilateral system’, en ‘Development in Practice’, vol. 10, Special Issue.