Javier Vázquez Iglesias


Categoría: Empresario
Data de Nacemento: En 1899 (†30 de xaneiro de 1969)
Lugar de Nacemento: Taboada (Lugo)
 Currículum

Chegou a Arxentina coa súa familia en 1912. Foi un dos empresarios máis importantes da Arxentina. Tivo empresas metalúrxicas e de rodas e pneumáticos. Tamén se dedicou á importación de vehículos. Foi designado, ademais, presidente do "Banco Español del Río de la Plata y del Crédito Español". Ocupou tamén os cargos de presidente do Centro Lucense e do Centro Galego.

 Obras realizadas

Apoiou economicamente a revista e o programa de radio que dirixiu Luís Seoane, "Galicia Emigrante".

 Outros datos de interese

En 1963 o Centro Galego e os catro centros rexionais organizaron unha homenaxe no seu honor.