Dimas Corral Rebellón


Categoría: Filósofo
Data de Nacemento: 3 de febreiro de 1820 (†28 de xuño de 1868)
Lugar de Nacemento: Mondoñedo (Lugo)
 Currículum

Estudiou Filosofía e Metafísica na Universidade de Santiago de Compostela (1832-36) e posteriormente Medicina (1840-46). En 1946 doutorouse en Filosofía e Medicina. Exerceu de médico en Ourense durante cinco anos, ó tempo que traballaba como profesor de Filosofía no Seminario. Foi redactor de La Aurora del Miño e El Eco de Galicia. En 1860 colaborou en El Correo de Lugo.