Carlos Aymerich Cano


Data de Nacemento: En 1967
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

Profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña.

 Obras realizadas

Autor de diferentes monografías e traballos científicos sobre materias da súa especialidade e, nomeadamente, contratación púbilca, organización territorial do Estado e dereitos das pesoas presas.
Militante do BNG dende 1993, membro do Consello Nacional dende 2001 e da Executiva Nacional dende 2003, desempeñando o cargo de Secretario de Acción Institucional.
Deputado en Madrid pola provincia da Coruña (2000-2004) Deputado pola Coruña e portavoz do grupo parlamentar do BNG na cámara galega na lexislatura 2005-2009.

 Outros datos de interese

Coordenador do relatatorio que redactou a proposta articulada do texto de Novo Estatuto do BNG e membro da comisión parlamentaria que elaborará a máxima lei galega.