Bernardo Máiz Vázquez


Data de Nacemento: En 1950
Lugar de Nacemento: Ferrol (A Coruña)
 Currículum

Licenciado en Xeografía e Historia (Universidade de Santiago, 1973). Doutor en Historia Contemporánea (Universidade de Zaragoza, 1984). Catedrático de Xeografía e Historia no IES Concepción Arenal, Ferrol (1976-2010).

Autor de .- Galicia na Segunda república e baixo o franquismo. Edicións Xerais, 1988. Memoria-Catálogo das publicacións galegas antifranquistas. Ediciós do Castro,1990. Galegos en Euskadi. Galicia no corazón. Xunta de Galicia,1992. Nautilus.1892-1894. Edicións Xerais, 1994. As embarcacións de pasaxe das rías galegas. Edicións Xerais, 1ª edición, 2000, 2ª edición 2001. Resistencia, guerrilla e represión. Causas e Consellos de Guerra. Ferrol. 1934-1955. Edicións A Nosa Terra, 2004. O marco lexislativo represivo do franquismo, 1959‐1978. Fundación Galiza Sempre, 2007. Castelo de San Felipe. Cárcere e morte. Edicións Embora, 1ª e 2º edicións 2010, 3ª edición 2011. O Seixo, ma Outra Banda da banda de Ferrol. Edicións Embora, 2015. Amada García e os seus arredores Edicións Embora, 20151ª edición xaneiro 2017, 2ª edición marzo 2017.

Coautor de.-O pensamento galego na historia. Aproximación crítica. Un. de Santiago, 1990. El movimiento guerrillero en los años 40. Ed. FIM, 1ª Edición 1990, 2ª Edición 2003. Unha ollada darredor de 1898. Concello de Ferrol, 1998. Indianos. Arquitectura da emigración na peninsula de Bezoucos: Ares, Cabanas, Fene e Mugardos. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2000. Ferrol. Siglo XX. Voz de Galicia Editora, 2002. O sindicalismo nacionalista galego. 1ª edición CIG, 2003. 2ª edición A Nosa Terra, 2003. Historia do mundo do traballo, II. CIG-Ourense, 2004. É de xustiza. Homenaxe ás corporacións da IIª República. Concello de Fene, 2006. 75 anos da II República. Monografía nº 2, Catedra, 2006. Historia do Instituto Concepción Arenal-I. Editorial Embora, 2007. Tendendo cabos. Consellería de Cultura-Museo do Mar de Galicia, 2008.

-As embarcacións tradicionais do Arto Ártabro ata Ribadeo. Edicións Embora, 2009. Xuntos por Galicia. A asemblea de concellos de 1932 e o Estatuto de Autonomía de Galicia. CSIC-Inst. Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 2009. A Galiza de Bóveda. Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2009. Maquis. Crónica de la Guerrilla Antifranquista. Ministerio de la Presidencia, 2009. Síntese hístórica do movemento obreiro galego das orixes ata 1984. Fesga, 2010. Ecos dun tempo. Andavira editora, 2010. A Unión Mugardesa de Instrucción (1910-2010). Deputación da Coruña, 2011. Embarcacións tradicionais. Galicia. Pasado e presente. Zaera/Silvar. 2013. Homenaxe a Ferrol Vello, Edicións Embora (2015). Represión franquista e moria históirica, Instituto Galego de Historia (2016).

Artículos en A Nosa Terra, Anuario Brigantino, Ardentía, Atenea, Casa da Gramática, Cátedra, Diario de Ferrol, Estudios Migratorios, Ferrol-Análisis, Fundación Galiza Sempre, Fora de Portas, Galicia Hoxe, Gran Enciclopedia Gallega, Idea, La Voz de Galicia, Murguía, O Comarcal, Ólisbos, Tempo Sindical, Terra e Tempo, Unión Libre, ...

Guión e locución do video Xan de Xenaro, memoria de 32 anos. Concello de Fene, 1985. Premio Galicia de video-1986. Reedición en DVD, 2006.

Guión, locución e presentación da serie Galicia, século XX. TVE-Galicia, 1986-1988.

Dirección científica do ciclo Non des ao esquecemento. Ano da memoria.1936-2006. Concello de Fene, Marzo-Abril, 2006.

Asesor histórico das películas A cidade da selva (dir. Helena Villares, Nemedón Producións, 2006). A mariñeira de Quilmas (dir. Antón Dobao, Ficción Producións, 2007). As silenciadas (Dir. Pablo Ces, MsMisto Producións, 2012)

Comisario da Exposición Travesías: Galicia terra de navegantes. Vigo, Pontevedra, Ferrol. Consellería de Cultura-Editorial Galaxia. Novembro-2005, Xaneiro-2006.

Comisario da exposición As embarcacións tradicionais do Arco Ártabro, Ortegal e Mariña de Lugo, Premio da Fundación Fraguas-Museo do Pobo Galego, Santiago, 2008.

-Codirección científica do Congreso A guerrilla Antifranquista Galega. CRMHC, Concello da Coruña, Deputación da Coruña, Ministerio de la Presidencia, 2009.

- Premio Manuel Murguía ao labor e Mérito Historiográficos. Asociación Galega de Historiadores, 2010.