Belén Martín Franco


Categoría: Mestra e artista
Data de Nacemento: 28 de decembro de 1970
Lugar de Nacemento: Lugo

Web
 Currículum

Licenciouse en Filoloxía Galego-Portuguesa, primeiro e en Filoloxía Hispánica, despois na Universidade de Santiago. Foi durante 5 cursos lectora de Lingua Galega na Universidade Rennes 2 -Haute Bretagne na que tamén realizou un DEA en

‘Langues et cultures etrangeres et regionales’.

Coordinadora e colaboradora dos primeiros números de ‘Cahiers Galiciens’.

Na capital da Bretaña recibiu clases de pintura e debuxo, e mesmo foi galardoada co primeiro premio nun prestixioso certame desa cidade.

Ten tamén un Master en Literatura Comparada pola UNED.

Traduciu ó castelán "Dous homes ou tres", "Lembranza nova de vellos mesteres" para a editorial SM e "Novas cousas de Ramón Lamote" para Anaya. Tamén ó francés e traducións deses idiomas -e mesmo dende o inglés e italiano- ó galego.

É profesora numeraria de Galego en Ensino Secundario dende 1996.

Publicou "Na procura do paraíso perdido. Viaxes imaxinarias e reais na obra de Álvaro Cunqueiro" (Deputación de Lugo, 2010) e ilustrou "A rula, o peluche e a nena" (Ed. Xerais). 

Ten como afección, dende moi nena, o debuxo e a pintura.