Antonio Tenreiro Rodríguez


Categoría: Arquitecto
Data de Nacemento: 5 de xaneiro de 1893 (†31 de maio de 1972)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Despois do bacharelato marcha a Madrid, onde fai a carreira de Arquitectura, ampliando estudios en Bélxica. Ó regresar á súa cidade natal comeza a súa actividade profesional asociado a Peregrín Estelles.

 Obras realizadas

Dos seus primeiros edificios destacan a sede central do Banco Pastor e a Casa Barrié. Desde 1930 traballa como arquitecto do Concello da Coruña, retirándose en 1963. Tamén realizou edificios noutras cidades como Ferrol e Lugo.