Andrés Aguiar y Caamaño


Categoría: Teólogo
Data de Nacemento: En febreiro de 1728 (†12 de novembro de 1816)
Lugar de Nacemento: San Salvador de Cervaña – Silleda (Pontevedra)
 Currículum

Licenciouse en Filosofía na Universidade de Santiago de Compostela e en Teoloxía en Ávila. En 1755 rexeu o Colexio de San Clemente e en 1774 foi nomeado deán de Santiago. Posteriormente foi nomeado bispo de Mondoñedo.

 Obras realizadas

Andrés Aguiar publicou Carta pastoral del Ilmo. Sr...... dirigida a sus muy amados súbditos, así eclesiásticos como seculares (Madrid, 1802). Cinco anos máis tarde publicou outra pastoral.

 Outros datos de interese

En 1785 Carlos IV fíxoo cabaleiro da Real Orde Española de Carlos III.