Manuel María Fernández Teixeiro


Pseudonym: Manuel María
Category: Writer
Birth Date: 6th october 1929 (†A Coruña, 8th september 2004)
Birth Place: San Xoán de Outeiro de Rei
 Work & Activities

Manuel María bibliography, by Camilo Gómez Torres

A. POETRY 1. Books -Muiñeiro de brétemas, 1st ed., Benito Soto Collection, nº 10, Pontevedra, 1950, prologue by Ánxel Johán; 2nd ed., Federation of Galician Cultural Associations, A Coruña, 1988, prologue by Ánxel Johán and Manuel María, cover by Mario López Rico; 3rd ed., in VV. AA., Colección Benito Soto. Poesía, vol. 10, Pontevedra County Council, Pontevedra, 1991, facsimile editions, prologue by Ánxel Johán; 4th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 9-28, prologue by Ánxel Johán and Manuel María. -Morrendo a cada intre, 1st ed., La Voz de la Verdad, Lugo, 1952, conver and illustration by Manuel María; 2nd ed., ‘Revista Escolar IB Lucus Augusti’, Lugo, 1991, prologue by Milo Valdonedos; 3rd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 29-50, prologue by Milo Valdonedos. -Advento, 1st ed., Galicia Publications – Galician Centre in Buenos Aires, Buenos Aires, 1954 (Castelao Poetry Prize 1951), cover by Luís Seoane; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 51-81. -Terra Cha, 1st ed., Celta Publications, Lugo, 1954, prologue by Ánxel Fole (55 poems); 2nd ed., Círculo de las Artes, Lugo, 1967, prologue by Ánxel Fole (91 poems); 3rd ed., Celta Publications, Lugo, 1972, prologue by Ánxel Fole, cover by Luís Seoane and illustrations by Isaac Díaz Pardo (100 poems); 4th ed., Celta Publications, Lugo, 1980, prologue by Ánxel Fole, cover by Luís Seoane and illustrations by Isaac Díaz Pardo (105 poems); 5th ed., Edicións Xerais de Galicia, ‘Biblioteca das Letras Galegas’, Vigo, 1989, prologue by Xosé María Dobarro (110 poems); 6th ed., Artesa Cultural Productions, A Coruña, 2001, prologue by Ánxel Fole and Manuel María, illustrations and engravings by Felipe Criado (114 poems); 7th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 83-154, prologue by Ánxel Fole; 8th ed., La Voz de Galicia, Biblioteca galega 120, nº 30, A Coruña, 2002, prologue by Ánxel Fole; 9th ed., Irmandade dos Vinhos Galegos, Ourense, 2005, prologue by Ánxel Fole and Manuel María. -Documentos personaes, 1st ed., Celta Publications, Lugo, 1958; 2nd ed., Celta Publications, Lugo, 1970, prologue by Darío Xohán Cabana; 3rd ed., Celta Publications, Lugo, 1980, prologue by Darío Xohán Cabana; 4th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 165-178. -Libro de pregos, 1st ed., Celta Publications, Lugo, 1962 (Pondal Poetry Prize 1954); 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 179-203. -Mar Maior, 1st ed., Galaxia, Salnés Collection, nº 9, Vigo, 1963; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 205-254. -Os soños na gaiola, 1st ed., Cartonaxes Anmi, Lugo, 1968; 2nd ed., Celta Publications, Lugo, 1972, prologue by Manuel María, cover and illustrations by pupils of Rosalía de Castro School in Vigo; 3rd ed., Celta Publications, Lugo, 1972, prologue by Manuel María, cover and illustrations by pupils of Rosalía de Castro School in Vigo; 4th ed., Sonhos na gaiola, Social Services of the workers of the CGD, Flor de Girassol Collection, Lisbon, 1977, translation into Portuguese by Arsénio Mota and António Cabral, cover and illustrations by Branca/Camilo; 5th ed., in As nosas letras 2, S.A. Casals Publications, Barcelona, 1980, pages 327-340, edition by Xoán Babarro; 6th ed., Celta Publications, Lugo, 1984, prologue by Manuel María, cover and illustrations by pupils of Rosalía de Castro School in Vigo; 7th ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 1990, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín; 8th ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 1992, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín; 9th ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 1994, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín; 10th ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 2000, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín; 11st ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 263-305, prologue by Manuel María; 12nd ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 2004, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín; 13rd ed., Edicións Xerais de Galicia, Merlín Collection, Vigo, 2005, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xaquín Marín. -Proba documental, 1st ed., Edicións Xistral, Col. Val de Lemos, nº 2, Monforte, 1968; 2nd ed., en Val de Lemos. Colección de Poesía Galega, Espiral Maior, Col. Espiral Maior Poesía 15, A Coruña, 1993; 3rd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 307-324. -Versos para un país de minifundios, 1st ed., Edicións Nós, Buenos Aires, 1969, prologue by Xosé Luís Méndez Ferrín, illustrations by Alberto Castro Couso; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 325-341, prologue by Xosé Luís Méndez Ferrín. -Versos para cantar en feiras e romaxes, 1st ed., Publications of the Patronage of Galician Culture, Montevideo, 1969, cover and illustrations by Luís Seoane; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 343-367. -Remol, 1st ed., Edicións Nós, Buenos Aires, 1970, prologue by Manuel María, cover by Alberto Castro Couso; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 369-428, prologue by Manuel María. -Canciós do lusco ao fusco, 1st ed., Edicións Xistral, Col. Val de Lemos, nº 6, Monforte, 1970; 2nd ed., Heures galiciennes, Editions Pierre Jean Oswald, Col. J'exige la parole, Honfleur, 1972, Galician-French bilingual edition, study and translation by Lléo Marzo; 3rd ed., Euriou bro Galaikia. Horas galegas/Canciós do lusco ó fusco, Skrid, nº 1, Université de Haute-Bretagne. Section de Celtique, Rennes, 1974, pages 61-87, Galician-Breton bilingual edition, translation by Yann Jaouen; 4th ed., Liederen tussen licht en duisternis (Canciós do lusco ao fusco), O Lar Galego and Uitgeverij Goossens, Rotterdam-Tricht, 1988, prologue by D. Prieto Alonso, Galician-Dutch bilingual edition, translation by Bertus Dijk; 5th ed., Val de Lemos. Colección de Poesía Galega, Espiral Maior, Espiral Maior Poetry Collection nº 15, A Coruña, 1993, pages 111-129; 6th ed., Kanaouennoù adal tarzh-an-deiz betek kuzh-heol (Poemas do lusco fusco), Hor Yezh, Lesneven (Bretaña), 1996, Galician-Breton bilingual edition, translation by Yann Jaouen; 7th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 429-448. -Odas nun tempo de paz e de ledicia, 1st ed., Editorial Razão Actual, Poetry Collection nº 4, Porto (Portugal), 1972, prologue by Margarita Ledo Andión; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 449-473, prologue by Margarita Ledo Andión. -Aldraxe contra a xistra, 1st ed., Edicións Roi Xordo, Geneva, 1973; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 475-505; 3rd ed., [http://membres.lycos.fr/ang/grvisex.htm], Sociedade A Nosa Galiza, Geneva, 2002. -Informe para axudar a alcender unha cerilla, 1st ed., Publications of the Patronage of Galician Culture, Montevideo, 1973, cover by Luís Seoane; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 507-530. -Laio e clamor pola Bretaña, 1st ed., Poesía & Ficção, Lisbon (Portugal), 1973, prologue by Francisco Rodríguez; 2nd ed., Edicións Roi Xordo, Geneva (Switzerland), 1974, prologue by Francisco Rodríguez; 3rd ed., Klemm ha garm evit Breizh (Laio e clamor pola Bretaña), in Al Liamm, nº 316, Brest, September 1999, pages 9-20, translation into Breton by Herve Bihan and María Lopo; 4th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 531-541. -Cantos rodados para alleados e colonizados, 1st ed., Xistral, Alexandre Bóveda Collection, nº 2, Pontevedra, 1976; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 543-562. -Poemas para construír unha Patria, 1st ed., Edicións Ceibe. Frente Cultural da AN-PG, Galiza, 1977, 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 563-595. -Poemas ao Outono, 1st ed., Lóstrego Cultural Association and Xistral, Madrid, 1977, cover by Xurxo Fernández; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 597-608. -O libro das baladas, 1st ed., Follas Novas Edicións, Lumeiro Collection, nº 3, Santiago, 1978; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 609-638. -Catavento de neutrós domesticados, 1st ed., Editorial Alvarellos, Lugo, 1979, cover and illustrations by Xohán Clodio; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 639-674; 3rd ed., Alvarellos Editora, Santiago, 2006, introductor study by Camilo Gómez Torres, cover and illustrations by Xohán Clodio. -As rúas do vento ceibe, 1st ed., Social-Pedagogical Association of Galicia and Xistral, A Coruña, 1979, prologue by Manuel María, cover and illustrations by P. A. Estévez; 2nd ed., Galiza Editora, Children’s Literature Collection, Ourense, 1983, prologue by Manuel María, cover and illustrations by P. A. Estévez; 3rd ed., Galician Institute of Social Pedagogy and Galiza Editora, Children’s Literature Collecion nº 1, Ourense, 1989, prologue by Manuel María, cover and illustrations by P. A. Estévez; 4th ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 675-720, prologue by Manuel María. -Poemas da labarada estremecida, 1st ed., Edicións Xistral, Col. Ramón Cabanillas, Vigo, 1981, cover and illustrations by Felipe Senén; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 7-26. -Versos do lume e o vagalume, 1st ed., Galiza Editora, Ourense, 1982, cover and illustrations by Joám Guisán Seixas; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 27-58. -Escolma de poetas de Outeiro de Rei, 1st ed., Edicións Xerais de Galicia, S.A., Montes e fontes Collection, Vigo, 1982, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Xoán Carlos L. Blanco; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 59-113, prologue by Manuel María. -Cantigueiro de Orcellón, 1st ed., Ediciós Avantar, O Carballiño, 1984, prologue by Felipe Senén and Manuel María, cover and illustrations by Felipe Senén; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 115-142, prologues: Felipe Senén and Manuel María. -A luz resucitada, 1st ed., AGAL, Criaçom Collection, A Coruña, 1984, prologue by António Gil Hernández, cover by Esmeralda M. de Leiján; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 143-196. -O camiño é unha nostalxia, 1st ed., Arracada Art Gallery, A Coruña, 1985, prologue by Pilar Vázquez Cuesta, illustrated with artistic monochromatic photographs; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 197-221, prologue by Pilar Vázquez Cuesta. -Oráculos para cavaliños do demo, 1st ed., Caixa Ourense, Ourense, 1986, cover by Carlos Quesada; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 223-261. -Ritual para unha tribo capital de concello, 1st ed., Ediciós Follas Secas, Castromao Poetry Collection, Ourense, 1986, prologue by Xosé Estévez, cover and illustrations by Felipe Senén; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 263-313, prologue by Xosé Estévez. -As lúcidas lúas do outono, 1st ed., Vía Láctea, S.A., Vía Láctea Poetry Collection, A Coruña, 1988, cover by Xosé Díaz REVISION; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 315-359. -Sonetos ao Val de Quiroga, 1st ed., Town Council of Quiroga, 1988, prologue by Xosé Estévez, cover and illustrations by Teixelo; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 361-381, prologue by Xosé Estévez. -Cancioneiro de Monforte de Lemos, 1st ed., Town Council of Monforte, Monforte, 1990, prologue by Manuel María, illustrated with photographs by Foto Arcadio; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 383-408, prologue by Manuel María. -Compendio de orballos e incertezas, 1st ed., Edicións El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 1991, illustrations by Xurxo Fernández; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 417-466. -Panxoliñas, 1st ed., Xermolos Cultural Association, Guitiriz, 1992, prologue by Alfonso Blanco Torrado, illustrated with photographs by Héctor and Mariam; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 467-483, prologue by Alfonso Blanco Torrado. -A Primavera de Venus, 1st ed., Espiral Maior, Espiral Maior Poetry Collection nº 11, A Coruña, 1993, prologue by Claudio Rodríguez Fer, cover and illustrations by Felipe Criado; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 485-515, prologue by Claudio Rodríguez Fer. -Poemas a Compostela, 1st ed., El Correo Gallego Publications and Consorcio de Santiago 93, Santiago, 1993, prologue by Manuel María, illustrations by Xurxo Fernández; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 517-533, prologue by Manuel María; 3rd ed., Editorial Compostela, City Council of Santiago and AELG, Poeta en Compostela Collection, nº 1, Santiago, 2004, prologue by Xosé Manuel Rey, Néstor Rego, Carlos Negro, Lois Diéguez, Miguel Anxo Fernán-Vello and Manuel María. -Cantigas e cantos de Pantón, 1st ed., Town Counci of Pantón, Pantón-A Coruña, 1994, prologue by Manuel María; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 535-559, prologue by Manuel María. -Poemas para dicirlle a dúas lagoas, 1st ed., Espiral Maior, A Illa Verde Collection, nº 7, A Coruña, 1994, prologue by Miguel Anxo Fernán-Vello; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 561-580, prologue by Miguel Anxo Fernán-Vello. -O Miño canle de luz e néboa, 1st ed., Espiral Maior. Poesía, A Coruña, 1996, prologue by Manuel María; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 581-613; prologue by Manuel María. -Sonetos á Casa de Hortas, 1st ed., Espiral Maior, A Illa Verde Collection, nº 29, A Coruña, 1997, prologue by Manuel María; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 615-643, prologue by Manuel María. -Brétemas do muiñeiro, 1st ed., Hipocampo Amigo Collection, Pontevedra, 2000, prologue by Manuel María, cover by Olga Andrino; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 645-668, prologue by Manuel María. -Camiños de luz e sombra , 1st ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 669-694, prologue by Manuel María; 2nd ed., in Biblioteca Virtual Galega, eDixital, A Coruña, 2002, prologue by Manuel María, [http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=Cadelues1&alias=Manuel+Mar%EDa]. -Entre a arxila e a luz, 1st ed., in Biblioteca Virtual Galega, eDixital, A Coruña, 2002, [http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=Rnaareal1&alias=Manuel+Mar%EDa]. -Cancioneiriño de Valdeorras, 1st ed., Lumieira Cultural Association, Carballo, 2003, prologue by Manuel María. -Elexías á miña vida pequeniña, 1st ed., Instituto de Estudios Chairegos, Biblioteca Chairega Collection, nº 1, Vilalba, 2004, prologue by Manuel María, introductory study by Antón Xosé Meilán García. 2. Notebooks -Libro de cantigas, 1st ed., Lugo, 1955; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña 2001,155-164. -Poemas da ausencia, 1st ed., en Eufonía, nº 2, Buenos Aires, September 1959, pages 8-9; 2nd ed., in Biblioteca Virtual Galega, eDixital, A Coruña, 2002, [http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=Podaau++1&alias=Manuel+Mar%EDa] -Versos florecidos en louvanza de Foz, 1st ed., Gráficas Bahía, Foz, 1967, prize of the First Floral Games in Foz, 1966; 2nd ed., Librería Bahía, Foz, 1998, prologue by Camilo Gómez Torres, cover by X. Vizoso; 3rd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 255-262. -Seis pétalos de rosa en xeito de retrato, 1st ed., Galiza, January 1973, signed under the pseudonym Xohán Carneiro. -Saturno, 1st ed., Rosalía Castro Cultural Association, Nimbos Poetry Collection, Barakaldo, 1989, prologue by Rosalía de Castro Association and X. Andrés López González, illustrations by Raúl Río and Milo Mosteiro, bilingual edition (Galician –euskara), translated by Omar Nabarro; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001, pages 409-415, prologue by Rosalía de Castro Cultural Association and X. Andrés López Gzlez. -Versos para entrar ou saír por cada unha das dez portas da muralla romana de Lugo, 1st ed., in VV. AA., Poemas e contos da muralla, City Council of Lugo, Lugo-Vigo, 2001, pages 35-51. -Poemiñas ás xencianas de Cabeza de Manzaneda, 1st ed., supplement of Xistral, nº 6, City Council of Lugo, Lugo, 2003. -A Revolución Irmandiña, 1st ed., in Historia compacta doReino de Galiza (carpeta), Galiza Nova, Santiago, s/d. 3. Offprints -Canción de amor á cidade de Monforte de Lemos, 1st ed., in Programa das Festas Patronais de Monforte de Lemos, 1970. -Oda aos críticos, 1st ed., Atenea, 10th year, nº 1-2 (dedicated to the Galician Letters), University of Mayagüez, Puerto Rico, spring 1974. -V églogas de Manuel María, 1st ed., Dorna, nº 8, Santiago, March-May, 1985. -Os lonxes do solpor, 1st ed., Boletín Galego de Literatura, nº 9, Santiago, May 1993; 2nd ed., Boletín Galego de Literatura, nº 21-22, Santiago, 1999, pages 159-166. 4. Other notebooks and offprints _Cinco pequenos poemas, Lugo, 1951; notebook collected in Advento (1954). _Poemas, in Atlántida, nº 7, A Coruña, 1955; offprint collected in Mar Maior (1963). _12 sonetos á Casa de Hortas, in Cadernos do Tâmega, nº 10, Amarante, 1993; offprint collected in Sonetos á Casa de Hortas (1997). _Os carreiros do soño, Sarga de Lemos, Monforte, 2000; notebook collected in Camiños de luz e sombra (2001). _Homenaxe ao Regato do Cepelo, A Coruña, 1990. _Poemas ao viño, Ediciós do Castro, Sada, 1997. _Miniescolma, A Coruña, spring 1998. 5. Selections -Manuel María. Antología poética. Escolma poética, Rialp, Adonais Collection, 265-266, Madrid, 1969, selection, study and translation into Spanish by Basilio Losada Castro. -99 poemas de Manuel María, Razão Actual, Razão Actual Poetry Collection, nº 3, Porto, 1972, selection, bibliographic note and Galician-Portuguese glossary by the author, cover by Camilo Mourão. -Versos de 30 outonos. Escolma: 1950-1979. Manuel María, Xistral, Ramón Cabanillas Poetry Collection, nº 1, Vigo, 1980, selection, introductory study and bibliography by Camilo Gómez Torres. -Manuel María. Antoloxía poética, 1st ed., Espiral Maior, Espiral Maior Poetry Collection, nº 14, A Coruña, 1993, selection and edition by Miguel A. Mato Fondo and Miguel Anxo Fernán-Vello; 2nd ed., Espiral Maior, Espiral Maior Poetry Collection, nº 14, A Coruña, 1995, selection and edition by Miguel A. Mato Fondo and Miguel Anxo Fernán-Vello. -Antoloxía poética. Manuel María, 1st ed., AS-PG and A Nosa Terra, A Nosa Literatura Collection, nº 39, Vigo, 1997, selection and edition by Camilo Gómez Torres. 6. Complete work -Obra poética completa, I (1950-1979) e II (1981-2000), Espiral Maior, Opera Prima Collection, A Coruña, 2001. 7. Poems in Spanish -Marinero en la noche, Lugo, 1949 (notebook). -Sermón para decir en cualquier tiempo, Alrededor de la mesa Collection, Bilbao, 1961. B. NARRATIVE -“Contos”, 1st ed., in Presencia de Curros y Dª Emilia, Galaxia, Grial Collection, nº 3, Vigo, 1951, pages 55-66; stories: "Conto para durmir un neno", "O bico", "A luzada" and "O Tío Casas"; 3rd ed. , in Presencia de Curros y Dª Emilia, Galaxia, Grial Collection, nº 3, Vigo, 1991, pages 55-66, facsimile edition. -Contos en cuarto crecente, 1st ed., Celta Publications, Lugo, 1952, prologue by M. de Rivas; stories: "Vosoutras, miñas amigas", "O idilio dun paxaro", "A Rosa", "Conto para durmir un neno", "O bico", "A luzada" and "O Tío Casas"; 2nd ed. (Contos en cuarto crecente e outras prosas), Celta Publications, Lugo, 1962, prologue by Manuel María; stories . "Os Reis do Neno Xan", "Sagredario de terceira", "Hestoria dun paxaro", "O testigo", "Fuco, Fuquiño, Don Frank", "O Tío Casas", "A rosa", "Carta a un álbore", "Sermón para lle dicir a unha boneca" and "Confesión a unha mesa de café". -As augas van caudales, 1st ed., Grial, nº 9, Galaxia, Vigo, 1965, pages 311-335. -Os alugados, 1st ed., Grial, nº 14, Galaxia, Vigo, 1966, pages 429-446; 2nd ed., (passage) in Prosa galega 2 (Dos novecentistas aos nosos días), Galaxia, Vigo, 1978, pages 266-268, University of Santiago; the passage is titled "O corredor". -O xornaleiro e sete testimuñas máis, 1st ed., Galicia Publications, Galician Centre of Buenos Aires, Buenos Aires, 1971, illustrations by Antonio Abreu Santos, Narrative Prize of the Galician Centre of Buenos Aires in 1969; stories: "O xornaleiro", "Anacos dun diario", "A rebusqueira", "O liberado", "Carta a un amigo que vive no estranxeiro", "Xan López, obreiro" and "O home que se fixo a si mesmo". -Krikoi, Fanoi e D. Lobonís, 1st ed., Castrelos Publications, O Moucho Collection, nº 33, Vigo, 1973; it is a collection of seven stories: "O Kricoi está no Cereixal", "O Forquitas", "A loita de Fanoi", "O Xesús", "A abella chamábase Avesás", "Informe político-cívico-municipal encol do concello e dos ilustres rexedores da vila de Caravel da Raíña" and "Suceso da ovella Merela e Don Lobonis". -Cupreso e lirio, 1st ed., 1st ed., in VV. AA., Caderno de viaxe, Edicións Xerais, Vigo, 1989, pages 135-171. -Os ontes do silencio, 1st ed., Editorial Nova Galicia, S.A., A Torre e o Mar Collection, nº 1, A Coruña, 1990, prologue by Manuel María and illustrations by Manuel Ángel García Rodríguez; joint reedition of Contos en cuarto crecente e outras prosas (3rd ed.), Testemuñas (2nd edition of six stories that composed the second part of O xornaleiro e sete testimuñas máis) and Kricoi, fanoi e Don Lobonís (2nd ed.). -Unha sombra vai polo camiño and Como desapareceu a Atlántida e apareceron os lagartos, 1st ed., Edicións Xerais, Vouche contar un conto Collection, nº 2, Vigo, 1991, cover and illustrations by Norberto Fernández (there is a cassette with stories in the voice of Manuel María); 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Historias do empardecer , Laiovento, Santiago, 2003. -A tribo ten catro ríos, 1st ed., Ediciones SM, Col. O Barco de Vapor, nº 9, Vigo, 1991; cover by Fran Jaraba; stories: "Como naceu o Regato do Cepelo", "Crónica dunha sesión municipal que non saíu nada mal", "Verdadeiro relato duns amores de Manuel de Paderna", "Orixe e lenda do campo de Santa Isabel", "Breve e proveitosa noticia da barbería de Paderna", "Historia do quiosco da música que había na Praciña do Concello" and "A espingarda do Vagancias"; every story is introduced by a poem collected in Ritual para unha tribo capital de concello (1986); first volume of the trilogy Manuel de Paderna; 2nd ed., Ediciones SM, O Barco de Vapor Collection, nº 9, Vigo, 1994. -Historia do bigote dun gato que se chamaba Mimi, 1st ed., Campaña de Fomento da Lectura. Os contos da Campaña (vol. I), Dirección Xeral de Cultura, Xunta de Galicia, Santiago, 1992; cover and illustrations by Xan López Domínguez (there is a cassette with stories in the voice of the authors); 2nd ed., Everest Galicia, A Coruña, 2003, illustrations by Suso Cubeiro. -Cando o mar foi polo río, 1st ed., Ediciones SM, O Barco de Vapor Collection, nº 12, Vigo, 1992, cover by Miguelanxo Prado; stories: "Por que é lisa a Terra Cha", "Da romaría que Manuel de Paderna fixo a San Breixo de Parga, ao Santuario do San Alberte", "Por que é octogonal a torre de Vilalba", "Verdadeira historia da Charca do Alligal e das Fontes medicinais de Lagostelle", "A verdadeira historia da Lagoa de Cospeito", "Do que lle aconteceu a Manuel de Paderna coas ras do seu amigo Fompedriña" , "Crónica na que se relata a auténtica historia do nacemento do río Miño", "Das retesías de Manuel de Paderna contra Pepe da Costa", "Onde se contan as guerras dos veciños de Santabaia cos de Lanzós e dos de Lanzós cos de Santabaia e como remataron coa "concordia de Vilalba" and "Ditos e lendas de Manuel de Paderna"; each story is introduced by a poem of Ritual para unha tribo capital de concello (1986); second volume of the trilogy Manuel de Paderna. -Viaxes e vagancias de M. P., 1st ed., Ediciones SM, O Barco de Vapor Collection, nº 18, Vigo, 1994; prologue by Manuel María; stories: "As orixes de Santiago de Compostela", "Como é que se mantén de pé a Torre de Hércules", "Fundamento e orixe do globo de Betanzos dos Cabaleiros", "Misterio e revelación da Fonte Vella ou de Álvaro Cunqueiro, na episcopal, nobre e leal cidade de Mondoñedo", "Como se ergueron as murallas da cidade de Lugo", "Verdadeira historia das Burgas de Ourense", "Historia do monte Aloia, tudense de nación", "Crónica de como xurdiu a Ponte Vella de Pontevedra", "De como Manuel de Paderna se foi coa Santa Compaña polos camiños do trasmundo" and "Apéndice, epílogo ou colofón"; it also includes "Brevísima farsa do antroido de Outeiro de Rei da Terra Cha" and "Auto do Regato do Cepelo"; each story is introduced by a poem; 3rd volume of the trilogy Manuel de Paderna. -No campo houbo unha ermida, 1st ed., in Novos contos para nenos, Citania de Publicacións, Lugo, 1994, pages 7-16, illustrations by Alberto Gende; coordinator: Paco Martín; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Historias do empardecer, Edicións Laiovento, Santiago, 2003. -Novena a Santa Isabel, por un devoto de Outeiro de Rei, 1st ed., Xermolos Cultural Association, Guitiriz, 1995, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Felipe Senén.; 2nd ed., Irimia, Santiago, 1995 and 1996 . -O milagre de Santiago Apóstolo que non figura no Códex Calixtino, 1st ed., in VV. AA., Contos no Camiño, ‘Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Lugo’ and Lugo County Council, Lugo, 1996, pages 93-101; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Historias do empardecer, Edicións Laiovento, Santiago, 2003. -Discurso de ingreso, 1st ed., in VV.AA., Novo do trinque, BNG, Santiago, 1997, pages 193-203, coordinators: Xosé Manuel Maceiras and Manuel Portas; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Historias do empardecer, Edicións Laiovento, Santiago, 2003. -As ribeiras son escuras, 1st ed., Editorial Everest Galicia, A Coruña, 1997, prologue by Manuel María, cover by Suso Cordeiro and Jesús Cruz; joint reedition of As augas van caudales (2nd ed.), O xornaleiro (2nd ed.) and Os alugados (2nd ed.). -Historias do empardecer, 1st ed., Edicións Laiovento, Santiago, 2003, prologue by Manuel María, cover and illustrations by Ana Pillado; it includes ten unpublished stories (“O señor Manuel da Brocha Grosa”, “O Gabrieliño do Castro”, Muñocito”, “O Anastasio”, “O Penelo”, O Tumbabolos”, “O Merexildo”, “Codiña de Pan e Queixo”, “A tola de Vilauxe” and “o suborno”), a story already published in 1959 and Vida Gallega (“Chaíño de Loentia”) and several reeditions: Unha sombra vai polo camiño (2nd ed.), O milagre de Santiago Apóstolo que non figura no Códex Calistino (2nd ed.), No campo houbo unha ermida (2nd ed.) and Discurso de ingreso (2nd ed.). -Ensaio histórico, biográfico e filosófico que parece un conto, 1st ed., in VV. AA., Contos de trabes, animais, parvos e un ensaio, Xunta de Galicia, Vigo, 2004, pages 5-20, illustrations by Xaime Asensi. C. TEATRO -Auto do taberneiro, 1st ed., Quatro Ventos, nº 10, Braga, 1957 (offprint). -Auto do labrego, 1st ed., offprint of Céltica, nº 4, Porto, 1961; accesit of Valle Inclán Theatre Prize, ‘I Certame Literario do Miño’, Lugo, 1960. -Auto do mariñeiro, 1st ed., Vida Gallega, nº 75-76, Vigo, August 1961, p. 137.; 2nd ed., Edicións Xistral, Monforte, 1970; 3rd ed., in Textos para o ensino do galego, Edicións do Rueiro, A Coruña, 1976; 4th ed., in As Nosas Letras 2, S.A. Casals Ediciones, Barcelona, 1980, pages 341-345; 5th ed., in Antoloxía do teatro galego, Ediciós do Castro, Sada, 1982, pages 455-462, selection by Manuel Lourenzo and Francisco Pillado. -Barriga verde, 1st ed., Edicións Castrelos, O Moucho Collection nº 8, Vigo, 1968; 2nd ed., Edicións Castrelos, O Moucho Collection, nº 8, Vigo, 1969; 3rd ed., Edicións Castrelos, O Moucho Collection, nº 8, Vigo, 1973; 4th ed., Galiza Editora, Ourense, 1996, edition and introductory study by Santiago Esteban Radío. -Auto da costureira, 1st ed., 30 cabodano do Hogar Gallego para Ancianos (supplement), Buenos Aires, 1973. -Semente de dramón dos medios de comunicación (passage), in "Especial Letras Galegas", A Nosa Terra, nº 14, Vigo, 12-V-1978, p. 14. -Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela, 1st ed., ‘Cadernos da Escola Dramática Galega’, nº 5, A Coruña, 1979, cover by Xan González, 2nd ed., Edicións Xistral and AS-PG, Xogando ao Teatro Collection, Santiago-Ourense, 1981, cover and illustrations by Pepe Barro; 3rd ed., Antzerti, nº 72, Eusko Jaurlaritza, Donostia, 1985, pages 7-35, Galician-Euskera bilingual edition, translated into euskera by Koldo Izagirrek [title: Berengela izeneko Otarantza baten ibilketak eta birilibilketak]. -Auto do Maio esmaiolado, 1st ed., ‘Cadernos da Escola Dramática Galega’, nº 25, A Coruña, 1982, cover by Perfecto A. Estévez; 2nd ed., Antzerti, nº 72, Eusko Jaurlaritza, Donostia, 1985, pages 37-65, Galician-Euskera bilingual edition, translated into euskera by Koldo Izagirrek [title: Maiatza zorabiatuaren pastorala]. -Auto do camiñante, 1st ed., Follas secas, nº 2, Ourense, 1985 -Auto do pescador de cana, 1st ed., Follas secas, nº 6, Ourense, 1986. -Entremés da OTAN, 1st ed., Follas secas, nº 9, Ourense, 1986. -Abril de lume e ferro, 1st ed., Town Council of Carral, Carral, 1989, honourable mention at the third edition of Abrente Theatre Prize, 1976, Ribadavia (title: A revolución de 1846) and ‘I Concurso de Guións cinematográficos "Nós" (first contest), 1976, Santiago. -Brevísimo Auto de Outono, 1st ed., El Correo Gallego, Santiago, 20th October 1991. -Paso do viño novo, 1st ed., El Correo Gallego, Santiago, 17th November 1991. -Unha vez foi o trebón, 1st ed., Biblioteca 114 El Correo Gallego, nº 47, El Correo Gallego, Santiago, 1992. -Farsa do Bululú (O meu mundo non é deste reino), 1st ed., Biblioteca 114 El Correo Gallego, nº 47, El Correo Gallego, Santiago, 1992 (Abrente Theatre Prize, 1973, Ribadavia). -Farsa épico-lírica -ou viceversa- moi moral e de grande proveito sobor da doutrina político-metafísica da Comell/hada Frainal/eu, 1st ed., El Correo Gallego, Santiago, 20th February 1992. -A lúa vai encoberta, 1st ed., Biblioteca de autores galegos, nº 73, Diario 16 de Galicia, Vigo, 4th March 1992. -Auto do Castromil ou a revolución dos baúles, 1st ed., Contos do Castromil, nº 4, Vigo, spring 1992. -Novo entremés famoso da pesca do río Miño, 1st ed., A Peneira a hoxe, nº 100, Edicións Galicia-Sur, Ponteareas, 1992, pages 125-127. -Auto de Don Gaiferos ou o tránsito iluminado, 1st ed., Voces de Compostela, nº 9, Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela-La Voz de Galicia, 1993, pages 98-103. DL: C-363-1993 and ISBN: 84-604-5851-2. -Brevísima farsa do antroido de Outeiro de Rei da Terra Cha, 1st ed., El Correo Gallego, Especial Antroido 93, Santiago, 21st February 1993; 2nd ed., in MANUEL MARÍA, Viaxes e vagancias de M. P., Ediciones SM, Col. O Barco de Vapor, nº 18, Vigo, 1994, pages 105-112; 3rd ed., in Máis de media ducia de escritores chairegos e o Antroido, Val de Francos Cultural Association, Lugo, 1993, pages 66-72, selection and edition by Xosé Manuel Carballo. -Auto do Regato do Cepelo, 1st ed., Papeles de Literatura Infantil, nº 17, City Council of A Coruña, A Coruña, April, 1993, pages 4-6; 2nd ed., MANUEL MARIA, Viaxes e vagancias de M. P., Ediciones SM, O Barco de Vapor Collection, nº 18, Vigo, 1994, pages 113-121. -Auto do alugado ou o encontro de Raboces, 1st ed., San Lorenzo 2001, ‘Rente ao mar’ Association and Town Council of Foz, 2001; 2nd ed., Casahamlet, nº 4, A Coruña, May 2002, pages 30-33. -Edipo, 1st ed., Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, University of A Coruña, A Coruña, 2003, edition and introductory study by Miguel A, Mato Fondo, Villar Ponte Theatre Prize, Galician Centre of Buenos Aires, 1960. 4. SELECTION OF STUDIES -Notas encol da poesía de Fermín Bouza-Brei, offprint of Boletín da Real Academia Galega, nº 327-333, A Coruña, 1958, pages 125-140. -Raimón, poeta do noso tempo, offprint of Grial, nº 18, Galaxia, Vigo, 1967, pages 463-478. -Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega, University of Coimbra, 1968, offprint of Biblos, vol. XL. -Noticia da poesía galega de posguerra, offprint of Lingua e Cultura, vol. II, nº 1, Society of Portuguese Language, Lisbon, 1972. -Gabriel Aresti: Albre e Pedra, offprint of Revista Internacional de los Estudios Vascos, 1936, vol. XXXIII, nº 2 (1988), Eusko Ikaskuntza, S.A., Donostia, July-December, 1988, pages 261-288. -O tema da emigración na poesía galega, offprint of Revista da Comisión Galega do V Centenario, nº 3, Xunta de Galicia, Santiago, 1989, pages 131-155. -Ánxel Johán. Sonetos de vida e morte, Lugo County Council, Monografías, nº 6, Lugo, 1991, edition, study and selection by Manuel María. -A presencia do mar na poesía galega, offprint of Revista Internacional de los Estudios Vascos, 1939, vol. XXXVI, nº 2 (1991), Eusko Ikaskuntza, S.A., Donostia, July-December, 1991, pages 313-338. -Poetas entre a tradición e a modernidade. Luís Amado Carballo e a súa escola poética, 28th fascicle of Historia da Literatura Galega (Vol. III), AS-PG and A Nosa Terra, Vigo, 1997, pages 865-896. -A recuperación da narrativa en galego: Ánxel Fole, 35th fascicle of Historia da Literatura Galega (Vol. IV), AS-PG and A Nosa Terra, Vigo, 1997, pages 1089-1120. -A Terra Chá: poesía e paisaxe, Galician Academy, A Coruña, 2003. E. EDITIONS -Ánxel Johán. Sonetos de vida e morte, Lugo County Council, Monografías nº 6, Lugo, 1991, study and selection by Manuel María. -Poetas entre a tradición e a modernidade. Antoloxía, (Vol. 28), AS-PG and A Nosa Terra, Vigo, 1997, selection by Manuel María. -Antoloxía. Ánxel Fole, (Vol. 35), AS-PG and A Nosa Terra, Vigo, 1997, selection by Manuel María. -Sursum Corda (Poesía Galego-Portuguesa ao viño), Laiovento Publications, A Coruña, 2000, selection by Xosé Lois García and Carlos Díaz Martínez. F. COLLECTIONS OF JOURNALISTIC ARTICLES -MANUEL HORTAS VILANOVA. Andando a terra (1977-1987), A Nosa Terra Publications, Vigo, 1990, selection and publication by Miguel A. Mato Freire and Mª Pilar García Negro. -Homes, feitos e palabras, El Correo Gallego/O Correo Galego, Colección de Autores, nº 7, Santiago, 1996.