Óscar Sánchez Fernández de la Vega


Categoría: Economista
Data de Nacemento: 6 de julio de 1947
Lugar de Nacemento: Lugo
Teléfono: 982530401
Fax: 982242005
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Cursou a Licenciatura de Ciencias Económicas en Bilbao. Desde moi novo publicou varios artigos de economía en El Progreso de Lugo e en varias revistas especializadas. Despois da licenciatura, completou estudios no Departamento de Econometría da Facultade de Económicas en Santiago, diplomándose en Marcadotecnia, Fiscalidade e Planificación de Empresas na Universidade Politécnica de Madrid. Traballou en Londres e Madrid na Axencia EFE. Entrou por oposición no corpo de mestres de instituto. Foi decano e actualmente é vicedecano do Colexio de Economistas de Lugo. Así mesmo, foi membro de varios comités (Investigación, Marketing, Auditoría…) no Consello Xeral de Colexios de Economistas de España.

 Obras realizadas

A súa obra Diez horas con la globalización (2002) aborda o tema da globalización nun modelo que permite penetrar na análise de fenómeno con certa orde, contando no buscador google con máis de dúas mil páxinas Web en todo o mundo. Destacan, así mesmo, outros ensaios curtos: La cuarta y la quinta ola (castelán e inglés), La muerte del Planeta Tierra (castelán e inglés), Globalización, tiempo y angustia (castelán e inglés), Globalización e individuo emocional (castelán), Terrorismo global y local (castelán) e unha definición sinxela do que é a globalización (castelán e inglés).

 Outros datos de interese

A súa definición de globalización en inglés “Globalization: a simple definition” continçua despois de maís dun ano destacada dentro da palabra/categoría “globalización” en www.indymedia.org co primeiro posto (score) en Londres, Holanda, Noruega, Xapón, Xacarta, Boston, Chicago, Madison, Micjhigan, Mova Iorque...