Laureano Santiso Girón


Categoría: Xornalista
 Currículum

A súa actividade xornalística transcorreu principalmente en El Pueblo Gallego. Traballou tamén como avogado. Foi nomeado Gobernador Civil de Salamanca por Portela Valladares.