José Manuel Busto Lago


Categoría: Profesor universitario
Data de Nacemento: 10 de febreiro de 1969
Lugar de Nacemento: Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

Opinión
 Currículum

Cursou os seus estudos de ensinanza primaria no Colexio Público de Pobra de San Xiao e o Bacharelato no I.B. «Lucus Augusti». En 1992 licenciouse en Dereito e formou parte da primeira promoción da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, sendo Premio Extraordinario de Licenciatura. No mes de abril de 1995 obtivo o doutorado en Dereito coa súa tese sobre «La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual», publicada pola Editorial Tecnos (Madrid, 1998). Completou a súa formación académica en diversas Universidades e centros de investigación europeos: no «Institut de Droit de la Consommation», na Université de Montpellier I, en la «Université René Descartes (Paris V)»; no «Istituto di Diritto Privato» da Universidade de Roma «La Sapienza» e na Facultade de Dereito da Universidade de Coimbra.
Desde decembro de 1998 é profesor titular de Universidade, adscrito á Área de Dereito Civil do Departamento de Dereito Privado da Universidade da Coruña. En novembro de 2009 obtivo a acreditación nacional para o Corpo de Catedráticos de Dereito Civil. Foi maxistrado suplente da Audiencia Provincial da Coruña entre os anos 2002 e 2008. Actualmente é coordinador académico do posgrao oficial en Dereito: Máster en Estudos da Unión Europea. É membro da «Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française».
Recibiu a Mención Especial do XVII Premio «La Ley» de artigos doutrinais, fallado o día 29 de xaneiro de 2003, polo estudo titulado «Bases doctrinales y jurisprudenciales para la configuración del contrato autónomo de garantía en el Ordenamiento jurídico español: Las relaciones entre los sujetos del contrato»; así como el Premio «Manuel Colmeiro» (IX edición, 2000) para traballos de investigación.

 Obras realizadas

É autor de numerosas publicacións en materia de Dereito civil propio de Galicia, de Dereito de danos e de Dereito de consumo, especialmente. Nestes ámbitos de coñecemento merecen destacarse as monografías Reclamaciones de consumo (Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor), Ed. Aranzadi / INC, Cizur Menor, 2010 (3ª ed.) e Régimen jurídico estatutario del personal facultativo al servicio del SERGAS (Análisis de su responsabilidad civil y disciplinaria), Santiago de Compostela, 2001. Así mesmo, é coautor do Tratado de responsabilidad civil (dirixido por L. F. Reglero), Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 4ª ed. (1ª na colección «Nuevos Clásicos»), 2008; de Ley de Contrato de Seguro (coordinado por L. F. Reglero Campos), Ed. Aranzadi, Madrid (2007) e dos Comentarios al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (dirixido por R. Bercovitz) Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2009). En materia de Dereito civil propio de Galicia, participou nos comentarios realizados á LDCG de 1995 publicados en EDERSA, así como nos realizados á LDCG de 2006, coordinados por Á. Rebolledo Varela e publicados pola Ed. Aranzadi en 2008. Así mesmo, é autor de diversos artigos doutrinais publicados en distintas revistas científicas. É relator habitual en congresos e seminarios sobre temas da súa especialidade en diversas universidades españolas -é colaborador habitual do Centro de Estudos de Consumo da Universidade de Castilla-La Mancha- e americanas, así como no Consejo General del Poder Judicial.