Eduardo Vidal Baamonde


Data de Nacemento: 30 de decembro de 1957
Lugar de Nacemento: Vilalba (Lugo)
 Currículum

Licenciado en veterinaria pola Universidade Complutense de Madrid.

Outros cursos:
-Diplomado en Sanidade.
-Curso Superior de xestión medioambiental.
-Especialista en selección e mellora gandeira.
-Perfeccionamento de xefes de sección.
-Curso de protección de recursos mariños.
-Medio de linguaxe administrativa galega.
-Avaliación de impacto ambiental, en explotacións gandeiras e diagnóstico de procesos toxicolóxicos  ambientais.
-Programa de Alta Formación para Xestores da Cadea Agroalimentaria do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

 Obras realizadas

-Veterinario clínico rural: 5 anos.
-Funcionario de carreira, do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, escala saúde pública e Administración sanitaria: Dende 1994. Dentro desta: Veterinario titular con carácter interino no concello de Viveiro: 3 anos. Veterinario Oficial de Agricultura da comarca de Mondoñedo: 4 anos. Veterinario Funcionario de Inspección Pesqueira na Delegación Territorial de Celeiro (Lugo), entre os anos 2000 e 2005.
-Delegado provincial en Lugo da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible entre 2005 e 2009.

Na actualidade é Director xeral da Fundación Centro tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL), dende 1999.
Actualmente é Concelleiro en Vilalba polo PSdeG-PSOE.