Carlos López Bernárdez


Categoría: Profesor y escritor
Fecha de Nacimiento: 1958
Lugar de Nacimiento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

Es profesor de Lengua y Literatura Gallegas y licenciado en Geografía e Historia, sección de Historia del Arte. Ensayista de temas artísticos y literarios y comisario de exposiciones. Es colaborador habitual en periódicos y revistas.

 Obras realizadas

Entre sus libros destacan 'Bestiario en pedra. Animais fantásticos na arte medieval galega', en colaboración con Xosé Ramón Mariño Ferro (NigraTrea, 2004); 'Breve historia da arte galega' (NigraTrea, 2005); 'Maruja Mallo, a pintura da nova muller' (NigraTrea, 2010); 'Do idilio á diáspora. Modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao a Seoane' (Ed. NigraTrea, Vigo, 2011) y 'Un pintor que sabía o que facía. Achegas á obra pictórica de Luís Seoane' (Laiovento, 2016).

En el ámbito de los estudios literarios publicó, entre otros, 'De catro a catro de Manuel Antonio' (Edicións do Cumio, 1991); 'A emoción da Terra. Poesía de Vicente Risco' (Espiral Maior, 1994); 'Cincuenta anos de poesía galega II' (Penta, 1994); 'Romanceiro en lingua galega', en colaboración con X. R. Mariño Ferro (Xerais, 2002) y 'Edicións literarias da Poesía galega de Lorenzo Varela' (Xerais, 1990); 'Fírgoas de Manuel Luís Acuña', en colaboración con Ramón Nicolás (Xerais, 1992); 'Obra dramática de Ramón Cabanillas', en colaboración con Manuel F. Vieites (Xerais, 1996); 'A pega rabilonga. Os ruíns de Xosé María Álvarez Blázquez' (Galaxia, 2008) y 'Samos de Ramón Cabanillas' (Xerais, 2009).

De sus publicaciones en catálogos y comisariados destacan 'Diáspora. Dez artistas galegos no exilio latinoamericano' (1930-1970) (Marco e Fundación Luís Seoane, Vigo-A Coruña); 'Álvaro de la Vega' (Fundación Caixanova, Vigo); 'Carlos Maño, tránsitos' (Deputación de Ourense); 'Luces atlánticas. Cecilio Chaves' (Fundación Caixanova, Vigo); 'Carlos Sobrino' (Fundación Caixanova, Pontevedra-Vigo); 'De Vigo a Bos Aires. Laxeiro e a arte galega de posguerra' (Fundación Laxeiro-Parlamento de Galicia, Vigo-Santiago de Compostela); 'Seoane. Razón e compromiso' (Fundación Caixanova, 2010); 'Faces do país. O retrato en Galicia 1890-1950' (Fundación Novacaixagalicia, Santiago de Compostela-Pontevedra, 2011); 'O fermoso rostro do país', exposición inaugural de la Pinacoteca Fernández del Riego. Museo da Cidade Quiñones de León, Vigo, 2011-2012; 'Colmeiro, paisaxe que sabe a pan', Circulo das Artes, Lugo, 2012; 'Lito Portela. Espiñas coroadas' (Universidade de Vigo, Campus de Ourense, 2012); 'Colmeiro. Olladas á colección I', (Pinacoteca Fernández del Riego, Vigo, 2012); 'Antonio Fernández, pintor de tres mundos' (Goián, Concello de Tomiño, 2013); 'Imeldo Corral, paisaxista da Irmandades' (Ferrol, Fundación Novacaixagalicia, 2013); 'O bodegón oculto. A natureza morta na arte contemporánea galega' (Fundación Novacaixagalicia, A Coruña, Vigo, Lugo, Ourense, 2014-2015), 'Antón Pulido. Antolóxica' (Afundación, Vigo-Ourense, 2014-2015); 'Lago Rivera. No principio dun mundo' (Afundación, A Coruña-Vigo, 2016), 'Alfonso Sucasas, o costumismo transcendido' (Deputación de Lugo, 2016), 'Xesús Corredoyra e o simbolismo na pintura galega' (Afundación, Lugo e Santiago, 2016-2017).

 Otros datos de interés

En la actualidad desarrolla la crítica de arte en el suplemento 'Faro da cultura' del diario Faro de Vigo.