Xosé Manuel Hixinio Beiras Torrado


Pseudonym: Xosé Manuel Beiras
Category: Professor and politician
Birth Date: In April 1936
Birth Place: Santiago de Compostela
 Curriculum

He took a degree in Law at Santiago de Compostela University and Economical Sciences and Arts in Paris and London. After working at several universities, he has been a Professor of Economical Structure at Santiago de Compostela University since 1970. He lived the beginning of his political activity in secrecy. The Galician Socialist Party was founded in 1963 and he was present in the elaboration of the historical 'Documento conxunto PSG-UPG' (1969). In 1977, he became a member of the Galician Academy, then he gave up. He took part in the creation of the political party 'BNG' and was a member of the Galician Parliament.

 Work & Activities

Essay -El problema del desarrollo en la Galicia rural, 1967, Galaxia.

-Estructura y problemas de la población gallega, 1970, Banco del Noroeste.

-O atraso económico da Galicia, 1972, Galaxia. 2nd edition of O atraso económico da Galiza (2005) in Laiovento.

-La economía gallega en los escritos de Pedro Antonio Sánchez, 1973, Galaxia.

-Constitución española e nacionalismo galego: unha visión socialista, 1985, Alexandre Bóveda Cultural Association.

-Prosas de combate e maldicer, 1991, Laiovento.

-O Estado da Nación, 1996, Laiovento (2nd edition in 2001)

-A catástrofe do "Prestige". ISBN 978-84-8487-024-3.

-Economía galega e autonomía política, 2006, University of Santiago de Compostela.

-De nunca máis a máis alá, 2007, Editorial Compostela.

-Por unha Galiza liberada e novos ensaios. ISBN 978-84-9647-584-7 (1st edition in 1984, Xerais)

Collective works:

 

-¿Patria ou Terra Nai? Ensaios sobre a cuestión nacional, 1999, Laiovento. With Antonia Tato Fontaíña and Estrella Tato Fontaíña.

-A poboación galega no século XX, 2000, Laiovento. With Abel López Rodríguez.

-Avilés de Taramancos: A paixón pola terra, 2004, Consello da Xuventude de Galicia.

-O Tratado da Constitución Europea. Visións desde Galiza, 2005, Baía Edicións.

-Marcos Valcárcel. O valor da xenerosidade, 2009, Difusora.

-15-M: O pobo indignado, 2011, Laiovento.