Xoán Ramiro Cuba Rodríguez


Category: Writer
Birth Date: In 1958
Birth Place: Lugo
 Curriculum

He works at the Provincial Museum in Lugo, being responsible for the Publication Service.
Together with Ofelia Carnero Vázquez, Mercedes Salvador Castañer and Antonio Reigosa Carreiras, he created the ‘Grupo de Investigación Etnográfica Chaira’ in 1992. As a member of this group, he participated in all the projects and publications, carried out in several areas of Lugo, mainly in the Terra Chá and A Pontenova.
Together with Antonio Reigosa and Xosé Miranda, he created and directed “Cabalo Buligán” (a collection of oral tradition stories) and wrote about fifteen works published by Edicións Xerais de Galicia: “Diccionario dos seres míticos galegos” and “Contos colorados. Narracións eróticas da tradición oral galega”, among others.

 Work & Activities

PUBLICATIONS: He wrote the following books: “O caracol Remoldiño”, Vigo, Edicións Xerais (2003) and “Remoldiño vai á feira”, Vigo, Edicións Xerais (2007).
In collaboration with Ofelia Carnero Vázquez, Antonio Reigosa Carreiras and Mercedes Salvador Castañer: “Pola vila na Pontenova. Lendas, contos e romances”, Lugo, Lugo County Council (1988) and “Da fala dos brañegos. Literatura oral do concello de Abadín”, Lugo, Lugo County Council (2004).
In collaboration with Xosé Miranda Ruiz and Antonio Reigosa Carreiras: “Contos marabillosos” I and II, Vigo, Edicións Xerais (1998), “Contos marabillosos”, III and IV, Vigo, Edicións Xerais (1999), “Diccionario dos seres míticos galegos”, Vigo, Edicións Xerais, Vigo (1999), “Contos de maxia” I, II, III and IV, Vigo, Edicións Xerais (2000), “Contos de animais” I and II, Vigo, Edicións Xerais (2001), “Contos colorados”, Vigo, Edicións Xerais (2001), “Pequena mitoloxía de Galicia”, Vigo, Edicións Xerais (2001), “Antoloxía do conto de tradición oral”, A Coruña, La Voz de Galicia, S.A. (2001), “Diccionario de los seres míticos gallegos”, Vigo, Edicións Xerais (2006) and “69 contos eróticos da tradición oral de Galicia”, Vigo, Edicións Xerais.
In collaboration with Fernando Arribas Arias and Antonio Reigosa Carreiras: “Guía do Museo Provincial de Lugo”, Lugo, Lugo County Council (2003).
In collaboration with several authors: -“Marcas de agua en documentos de los Archivos de Galicia hasta 1600”, A Coruña, Barrié de la Maza Foundation (1996), coordinated by José Luis Basanta Campos). Chapter: “Archivo Histórico Provincial de Lugo. Marcas de agua. Siglos XV y XVI” pages 399-447, volume I.
-“Marcas de agua en documentos de los Archivos de Galicia, siglo XVII”, A Coruña, Barrié de la Maza Foundation (1998), coordinated by José Luis Basanta Campos). Chapter: “Archivo Histórico Provincial de Lugo. Marcas de Agua. Siglo XVII” pages 417-469, volume III.
-“Os canteiros. Actas das Xornadas sobre os canteiros celebradas en Parga (Lugo)”, June 2000, Lugo, Brigadas en Defensa do Patrimonio Chairego (2000), “Os canteiros na literatura”, pages 43-71.
-“Marcas de agua en documentos de los Archivos de Galicia, siglo XVIII”, A Coruña, Barrié de la Maza Foundation (2000), coordinated by José Luis Basanta Campos). Chapter: “Archivo Histórico Provincial de Lugo. Marcas de Agua. Siglo XVIII”, pages 593-672, volume V.
-“Crítica e autores. A Coruña: La Voz de Galicia” (2002), pages 724-725.
-“Marcas de agua en documentos de los Archivos de Galicia, siglo XIX”, A Coruña, Barrié de la Maza Foundation (2002), coordinated by José Luis Basanta Campos). Chapter: “Archivo Histórico Provincial de Lugo. Marcas de Agua. Siglo XIX” pages 487-557, volume VII.

ARTICLES AND OTHER PUBLICATIONS (Selection)
-“Cruces, cruceiros e petos de ánimas do municipio de Lugo, II” (in collaboration with Arribas Arias, F. and Reigosa Carreiras, A.) in ‘Boletín do Museo Provincial de Lugo’ no. III (1987).
-“Cruces, cruceiros e petos de ánimas do municipio de Lugo, III” (in collaboration with Arribas Arias, F. and Reigosa Carreiras, A.) in ‘Boletín do Museo Provincial de Lugo’, no. IV (1988-89).
-“Melchor Díaz de La Rocha: O alcalde de Sante contra os franceses” in ‘Lucus’ no. 38 (March 1987).
-“Cruces, cruceiros, ermidas e capelas da bisbarra chairega, I" (in collaboration with Arribas Arias, F. and Reigosa Carreiras, A.) in El Progreso (20th August 1987).
-“Cruces, cruceiros, ermidas e capelas da bisbarra chairega, II" (in collaboration with Arribas Arias, F. and Reigosa Carreiras, A.) in El Progreso (21st August 1987).
-“Un cadro de Francesco Vanni no Museo Provincial de Lugo” in ‘Boletín do Museo Provincial de Lugo’ no. III (1987).
-“Algúns seres míticos das lendas chairegas”, in El Progreso, Lugo (13th August 1989).
-“O románico na comarca chairega” I (in collaboration with Reigosa Carreiras, A.) in El Progreso, Lugo (19th August 1991).
-“O románico na comarca chairega” II (in collaboration with Reigosa Carreiras, A.) in El Progreso, Lugo (20th August 1991).
-“Xeografía mítica da provincia de Lugo, I. Cen lugares con lenda”, (in collaboration with Reigosa, A.) in ‘Croa’ no. 8. Viladonga (1998).
-“Sala Castelao do Museo de Lugo” in ‘Caderno do profesor’, Provincial Museum, Lugo (1998).
-“Sala Castelao do Museo de Lugo” in ‘Caderno do alumno’, Provincial Museum, Lugo (1998).
-“Unha viaxe pola prehistoria” in ‘Caderno do profesor’, Provincial Museum, Lugo (1998).
-“Unha viaxe pola prehistoria” in ‘Caderno do alumno’, Provincial Museum, Lugo (1998).
-“Á procura das voces vellas. Recoller literatura oral na escola”, in Fadamorgana no 1, Santiago de Compostela (1999).
-“Nadal no Museo. Panxoliñas e cantos de reis”, Provincial Museum, Lugo, 1999 (with O. Carnero, M. Salvador and A. Reigosa) and ‘Cabalo Buligán. Xornal do país dos contos’, no 1, September, 1999 (with X. Miranda and A. Reigosa)
-‘Cabalo Buligán. Xornal do país dos contos’, no 2, April 2000 (with X. Miranda and A. Reigosa).
-“Xogo de personaxes. Caderno do alumno e xogos didácticos”, Provincial Museum, Lugo (2000).
“Arquivo nostálxico de soños. Manuel María e o Pozo do Ollo” in ‘Homenaxe a Manuel María’, Xermolos, Guitiriz (2001).
-“Unha polavila en Candelos. Literatura popular do concello da Fonsagrada” (in collaboration with Carnero, O., Reigosa, A. and Salvador, M.) in ‘Boletín do Museo Provincial de Lugo’ no X, Lugo (2002).
-“Atopar a trabe de ouro” in La Voz de Galicia (2001).
-“Arte e poética dos espantallos” in ‘Espantallos da provincia de Lugo’, Provincial Museum, Lugo (2002).
-“Caetano Arias López, O Gaiteiro de Santaballa: un poeta popular chairego” (in collaboration with Salvador, M.) in ‘Caderno de Estudios Chairegos’, no 1, Instituto de Estudios Chairegos, Vilalba (2002).
-"Os soños e os tardos do Darío" in Letras Chairegas, no 4, Xermolos Cultural Association, Guitiriz (2003).
-“O mundo máxico dos orishas. Mitoloxía, simbolismo e sincretismo relixioso” in ‘Ignacio López’, Provincial Museum, Lugo County Council, Lugo (2004).

 Other Interesting Aspects

COLLABORATIONS IN PRESS, RADIO AND TV: He collaborated in the following newspapers and magazines: El Progreso (Lugo); La Voz de Galicia (A Coruña); ‘Lucus’, magazine of Lugo County Council; ‘Praza Maior’, publication of Lugo City Council and ‘RTVG’, magazine of Galician Radio & TV. In 1988, he was also collaborated in in Diario de Galicia (Vigo), making word puzzles.
From 1987 to 1995, he collaborated in RADIO LUGO-SER with cultural sections in the following programmes: “Mexunxe” and “O club da tarde”.
Regarding TV, he worked together with Antonio Reigosa Carreiras as a correspondent for Lugo in “Visións”, a cultural programme on Galician TV Polo que respecta á televis(1988). He was a joint author of several reports about historic heritage, literature and popular traditions: “As últimas pallozas do Concello de Navia”, “Navia, un patrimonio a conservar”, “O Museo Diocesano de Lugo”, “Os oleiros de Mondoñedo”, “Mondoñedo: Patrimonio histórico - artístico” and “Retratosfera, crónica dunha exposición”.
He was also a joint scriptwriter of two special programmes about magic on Galician TV: “Merlín e familia”, in collaboration with Antón López (O Mago Antón), Darío X. Cabana, A. Reigosa and Ramón Mayrata (25th December 1990) and “Dez magos no país das marabillas”, in collaboration with Antón López (O Mago Antón) (December 2003).
PRIZES: “Manuel Mato Vizoso” Prize (Vilalba, 1987) for his work “Cruces, cruceiros, ermidas e capelas da bisbarra chairega” (with Arribas Arias, F. and Reigosa Carreiras, A.), published in El Progreso.
- “Manuel Mato Vizoso” Prize (Vilalba, 1989) for his work “Algúns seres míticos das lendas chairegas”, published in El Progreso.
- “Lucense do ano 2002”: this honour was shared with Antonio Reigosa and Xosé Miranda for their publications and promotion of Galician oral literature.
- “Lecturas” Prize (Gálix Association, 2005), for his book “O caracol Remoldiño”.