Xosé Amancio Liñares Giraut


Categoría: Profesor y escritor
Fecha de Nacimiento: 9 de enero de 1961
Lugar de Nacimiento: Negreira (A Coruña)
 Currículum

Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia Contemporánea. Univ. de Santiago, 1984. Profesor Numerario de Enseñanza Secundaria (Destino Actual: IES Sta. Comba). Profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social (Santiago). Ex-miembro de la Junta de Gobierno del Patronato Rosalía de Castro. Secretario de la Fundación Castelao (1990-99) miembro de su Junta Rectora en la actualidad (2000). Ex-presidente de la Asociación Cultural "Afonso Eanes", de Negreira (1979-1984). Con diversos cargos en sus juntas directivas hasta 1998. Miembro del Consejo de Redacción de la revista "Encrucillada". Miembro de la Asociación para la solidaridad "Alén do mar" (ONG) Negreira. Miembro de la Asociación de Historia Contemporánea (Ámbito Español). Socio de Mérito de la "Unión Barcalesa de la Habana" (Cuba).

 Obras realizadas

LIBROS PUBLICADOS:
1985. Nun cuarto para agardar, 1º Premio "Modesto R. Figueiredo". Pedrón de Ouro.
1986. O Val de Barcala, 1900-1936, Agrarismo, vida Política, emigración e cultura.
1988. Xulián Magariños Negreira, un home da época Nós (1904-1934).
1991. Conversas con Avelino Pousa Antelo. Memorias dun galego Inconformista.
1992. ¡Ouh Galicia Maná!. e Ramón Martínez López pola Universalidade de Galicia.
1994. Negreira na guerra do 36.
1995. Arredor do Centenario de Rosalía, 1985.
1995. Feiraco, 25 anos (1969-1994). Un modelo de Agroindustria cooperativa.
1995. Feiraco e o Val de Barcala. Un camiño de Progreso.
1997. O Centenario de Castelao na lembranza, 1986.
1997. Vinte anos trobando coa cultura. A Sociedade Cultural Afonso Eanes (1976-1996).
1999. Maruxa na Casa-Museo de Rosalía.
1999. Historia. Ciencias sociais. 2º ciclo da E.S.O.
1999. Negreira, capital Barcalesa. Guía Turística.
Autor de cuatro prólogos y un epílogo a cinco libros. Comunicaciones a varios congresos. Colaborador en diversos periódicos y revistas. Conferenciante.

 Otros datos de interés

Premios "Vila de Negreira" Periodismo (1989) e investigación Histórica (1991).