Paulino Vázquez Vázquez


Categoría: Profesor y escritor
Fecha de Nacimiento: 5 de marzo de 1962
Lugar de Nacimiento: Vilanova dos Infantes (Ourense)
Teléfono: 981 560525
 Currículum

Licenciado en Filología Gallego-Portuguesa.

 Obras realizadas

Entre las obras que escribió destacan: Perdendo o tempo que fuxe como J. S. Bach (1983); Deixo de desfacer entre os dedos (1985); Aquí podían ser os pés de arxila (1992); Un áspero tempo de caliza (1994) y A Experiencia Inglesa (1998).