Manuel Pazos Gómez


Categoría: Historiador, investigador y documentalista
Lugar de Nacimiento: Marzoa, Oroso (A Coruña)

Web
 Currículum

Diplomado en Profesorado de Ensino Xeral Básico, especialidade de Ciencias Humanas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Especialista Universitario en Arquivística pola Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Realizou cursos oficiais relacionados cos “Centros de Documentación: bibliotecas, arquivos e museos”.

Realizou cursos oficiais relacionados coa “Animación Sociocultural”.

Presidente da Asociación Cultural “Obradoiro da História” de Ordes desde a súa fundación no ano 1996.

Membro da directiva de varias asociacións culturais ou veciñais.

Asesora en temas de Historia, Patrimonio e Investigación Histórica a particulares, estudantes, investigadores, institucións...

 Obras realizadas

PUBLICACIÓNS:

Libro: Os Camiños antigos do Concello de Oroso. Guía do Antigo Camiño Real ou “Inglés”. Edita: A.C. Obradoiro da História. Oroso, 1996.

Libro: Ordes. Crónica fotográfica do Século XX. Edita: Espiral Maior. A Coruña, 2002.

Libro: Despois da Guerra. Edita: A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2003.

Libro: Concello de Oroso. Guía Histórica en Imaxes. Edita: A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2004.

Caderno: Achegamento á segunda República en Ordes. Documentos. Edita: A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2001.

Caderno: Manuel Ponte Pedreira. A Resistencia Antifranquista na Comarca de Ordes. Edita: A.C. Obradoiro da História. Ordes, 1997.

Libro: A Guerra Silenciada. Mortes Violentas na Comarca de Ordes. 1936-1952. Edita: A.C. Obradoiro da História. Oroso, 2011.

Libro: Guía Turística. Edita: Concello de Oroso. Oroso, 2008.

 

OUTRAS PUBLICACIÓNS (folletos, trípticos…):

Historia da Banda de Música de Ordes (1931-1934).

Historia da prensa local na Comarca de Ordes.

Manuel García Gerpe. Historia de un exilio.

A medorra e o Castro de Recouso.

O retábulo da Igrexa Parroquial de Marzoa.

Nicolás del Río Castelo (Biografía).

Alfonso Senra (Biografía).

Soldado Lois (Biografía).

A Casa dos Somoza.

As orixes da vila de Ordes. A capela de Lourdes.

Heráldica do Concello de Oroso.

Vicente Carnota (Biografia).

Guía do Camiño Inglés ao seu paso polo Concello de Oroso.

A Batalla de Sigüeiro.

Antonio Francisco de Castro (Biografía).

O proceso básico do liño.

Manuel e Pastora.

Guía do Camiño Inglés pola Comarca de Ordes.